Wachttijden

Er is een grote vraag naar psychotherapie, maar wij doen ons best de wachttijden kort te houden.

foto: medicalfacts

Zelfbetalers kunnen altijd op korte termijn in behandeling genomen zonder wachtlijst.

De aanmeldingswachttijd voor verzekerden is momenteel 3 weken.

Van zorgverzekeraars die een omzetplafonds hanteren zoals bijvoorbeeld Achmea Zilveren Kruis, CZ-, Menzis- en VGZ-groep,kunnen wij maar een beperkt aantal cliënten in behandeling nemen. Mocht het zo zijn dat wij ons omzetplafond al hebben bereikt dan kunt u uitsluitend zich aanmelden als de verzekeraar een schriftelijke verklaring kan overleggen waaruit blijkt dat de behandeling in zijn geheel wordt vergoed ongeacht omzetplafonds. Informeer hiernaar bij ons bij uw telefonisch aanmelding.

U kunt Els Nanne bellen voor een eerste afspraak:

06 30 70 27 96 

Als wij niet kunnen beantwoorden, krijgt U een voicemail. U kunt daar uw gegevens inspreken met het verzoek U terug te bellen.

op dit 06 nummer kunt U ook communiceren via sms of WhatsApp 

of via email: praktijk@psychotherapienieuwsloten.nl

 * Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.