Controle op Verzekeringsrecht (COV)

Als behandelaar zijn wij verplicht bij VECOZO te controleren of U verzekerd bent.

Wij hebben daarom nodig:

1) uw Burger Service Nummer (BSN).of geboortedatum.

2) het UZOVI nummer van uw zorgverzekeraar

3) uw polis- of klantnummer

4) Uw postcode en huisnummer

5) Uw geboortedatum

  

Als U niet verzekerd bent, kunt U uitsluitend in behandeling worden genomen als U zelf betaalt.
Wij declareren in dat geval per sessie en het tarief is €125,- per 60 minuten.