DBC tarieven

bron: Flekss

De DBC-tarieven veranderen regelmatig en worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Klik hier voor tarieven Gespecialiseerde GGZ.

Klik hier voor tarieven Basis-GGZ.

Zelf betalen

Ons tarief is 125,00 € per uur voor zorg die niet bij de verzekeraar wordt gedeclareerd.

Overig Zorgproduct (OZP)

Vanaf 2017 geldt een tarief voor OZP dat door de Nederlandse Zorg Autoriteit wordt vastgesteld.