DBC tarieven

Zelf betalen

Ons tarief is 125,00 € per uur voor zorg die niet bij de verzekeraar wordt gedeclareerd.

Overig Zorgproduct (OZP)

Vanaf 2017 geldt een tarief voor OZP dat door de Nederlandse Zorg Autoriteit wordt vastgesteld.