DBC tarieven

Zelf betalen

afb: wikipedia

Ons tarief is 125,00 € per uur voor zorg die niet bij de verzekeraar wordt gedeclareerd.

Onverzekerde Zorg

Zie Het zorginstituut Nederland 

Als U niet verzekerd bent en toch de behandeling wenst, kunt U de zorg ook zelf betalen:

Ons tarief is 125,00 € per uur.

Overig Zorgproduct (OZP)

Vanaf 2017 geldt een tarief voor OZP dat door de Nederlandse Zorg Autoriteit wordt vastgesteld.