afb: plazilla

Een persoonlijkheidsstoornis (PS) ontstaat waarschijnlijk door een stagnatie in de vroege ontwikkeling van een kind. 

Niet zelden zien we PS bij slachtoffers van emotionele verwaarlozing, sexueel misbruik en mishandeling.

PS kan ook aangeboren zijn, maar emotionele verwaarlozing versterkt de aandoening enorm.

Het betreft terugkerende problemen die zich al van jongs af aan aftekenen.

De problemen worden gekenmerkt door afwijkend sociaal gedrag, afwijkend emotioneel reageren en daardoor terugkerende conflicten en spanningen in relaties, school en werkkring. 

Een ander kenmerk van deze mensen is de afwezigheid van introspectie en reflectie.

Ze hebben de overtuiging dat conflicten en problemen door de ander of door omstandigheden worden veroorzaakt.

Het lijkt voor buitenstraanders dat ze niet leren van hun fouten en inadequaat gedrag of opvattingen blijven herhalen.

Een persoon met een persoonlijkheidsstoornis heeft het meestal zelf niet in de gaten, het eigen aandeel in problemen wordt niet herkend.

Niet zelden tref je een combinatie van meerdere persoonlijkheidsstoornissen aan.

In bepaalde milieus  (drank, drugs, gokken, delinquentie, werkeloosheid, armoede) komt deze aandoening vaker voor.

Door anderen worden mensen met PS vaak als irritant, moeilijk en storend ervaren.

Soms zie je dat ze als kind worden buitengesloten en gepest op school.

Echter, soms zijn het zelf de pesters en sadisten.

Wanneer een klacht of symptoom niet in 10 à 12 sessies behandeld kan worden is er vrijwel altijd sprake van een PS.

De behandeling van een PS duurt al gauw een jaar, zo niet langer.

Een persoonlijkheidsstoornis wordt in de DSM als een "as2" aandoening aangeduid.

De DSM IV onderscheidt 3 clusters: (bron: WIKIpedia)

PDNOS

Naast bovengenoemde persoonlijkheidsstoornissen krijgt een grote groep ook de diagnose:

  • Persoonlijkheidsstoornis Niet Anderszins Omschreven. Deze diagnose krijgen de mensen die niet binnen de criteria van een bepaalde persoonlijkheidsstoornis vallen, maar wel 'trekken' hebben van 2 of meer persoonlijkheidsstoornissen, dat wil zeggen: nét niet voldoen aan de criteria ervan.

In de DSM 5 wordt het aantal diagnoses teruggebracht.

Zie ook:  www.moeilijkemensen.nl

Behandeling: Wij hebben goede ervaringen met Cognitieve Herstructurering (Schemagerichte therapie) (Jeffery Young , Marsha Linehan), maar bij de ene patiënt werkt dìt beter, bij de andere werkt dàt beter en daarom leveren wij maatwerk.

 

zie ook: behandeling.