DBC

afb: villa-prestige-service

Wij declareren geen sessies maar DBC's.

De term "DBC" staat voor:

"Diagnose Behandel Combinatie".


De DBC bevat onder andere de hoofdklacht en het aantal minuten die daaraan besteed zijn door de specialist met een bepaalde behandelmethode.

De tijd die aan een patiënt wordt besteed bestaat uit:

  • directe tijd (=vis à vis gesprek  tijdens een sessie)
  • indirecte tijd (=brieven schrijven, dossier bijwerken, telefoneren, intervisie)
  • reistijd (deze zal bij ons in de meeste gevallen 0 minuten zijn)


De indirecte tijd die aan patiënten besteed wordt is aanzienlijk, naar schatting minimaal 25 à 30% van de totale tijd, maar vaak meer.
Dit komt voort uit de stingente eisen die aan de praktijkvoering en dossiervorming worden gesteld.

zie ook: Spelregels DBC.

en: declaratieregels.

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NzA) bepaalt jaarlijks de tarieven.

De eigen bijdrage is onafhankelijk van het aantal sessies.

Hou rekening met Uw '' eigen risico'', dit wordt door de verzekeraar van de vergoeding afgetrokken, onafhankelijk van de specialist die U bezoekt.

   

Let op:

Voor patiënten die maar één keer of een paar keer zijn geweest kan de declaratie onbegrijpelijk duur uitvallen door het DBC declaratiesysteem.

Aan het einde van de behandeling maar in ieder geval na 1 jaar declareren wij de DBC bij uw zorgverzekeraar.

De DBC wordt verder verplicht anoniem aangeleverd aan het DIS  (Diagnose Informatie Systeem ).

 

 

Over DBC's wordt verschillend gedacht.
Niet iedereen is van mening dat de beoogde doelstellingen gehaald zijn.