ACTUEEL: ZORG PRESTATIE MODEL

De DBC-declaratie methode wordt beëindigd per 2022.

Er komt dan een nieuw declaratie systeem in werking genaamd Z.P.M. "Zorg Prestatie Model".

Wij moeten per 31 december 2021 alle lopende behandelingen via DBC afsluiten en in 2022 via het ZPM openen.

DBC

afb: villa-prestige-service

De term "DBC" staat voor: 
"Diagnose Behandel Combinatie"

 

Wij declareren geen sessies maar DBC's.

De DBC bevat onder andere de hoofdklacht en het aantal minuten die daaraan besteed zijn door de specialist met een bepaalde behandelmethode. 


De tijd die aan een patiënt wordt besteed bestaat uit:

  • directe tijd (=vis à vis gesprek  tijdens een sessie)
  • indirecte tijd (=brieven schrijven, dossier bijwerken, telefoneren, intervisie)
  • reistijd (deze zal bij ons in de meeste gevallen 0 minuten zijn)


De indirecte tijd die aan patiënten besteed wordt is aanzienlijk, naar schatting minimaal 25 à 30% van de totale tijd, maar vaak meer.
Dit komt voort uit de stingente eisen die aan de praktijkvoering en dossiervorming worden gesteld.

zie ook: declaratieregels.

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NzA) bepaalt jaarlijks de tarieven.

De eigen bijdrage is onafhankelijk van het aantal sessies.

Hou rekening met Uw '' eigen risico'', dit wordt door de verzekeraar van de vergoeding afgetrokken, onafhankelijk van de specialist die U bezoekt.

Let op:

Voor patiënten die maar één keer of een paar keer zijn geweest kan de declaratie onbegrijpelijk duur uitvallen door het DBC declaratiesysteem

Wij kunnen daar echter niets aan doen, het declaratiesysteem is ons opgelegd.

Aan het einde van de behandeling maar in ieder geval na 1 jaar declareren wij de DBC bij uw zorgverzekeraar. De DBC wordt verder verplicht anoniem aangeleverd aan het DIS  (Diagnose Informatie Systeem ).

Voor verdere informatie zie ZORGWIJZER

Over DBC's wordt verschillend gedacht. Dit artikel dat al ruim 12 jaar oud is, geeft aan dat niet iedereen van mening is dat de beoogde doelstellingen gehaald zijn.