DSM-IV

Een diagnose is een naam die aan de verzameling van klachten wordt gegeven.

Wij gebruiken daarvoor een gestandaardiseerde manier volgens het handboek  DSM4-TR 

Om tot een diagnose te komen gebruiken wij een gestandaardiseerd interview aangevuld met (online) testen via het ROM-portaal.

Niet alle aandoeningen kunnen via de DSM goed worden benoemd, maar het bevat algemeen aanvaarde termen onder de beroepsgroep.


Bekijk de diagnoses die vergoed worden.

Bekijk de diagnoses die NIET vergoed worden.

DSM-5

Vanaf 2017 wordt de DSM-5 van kracht.

zie ook: DSM-5 online.