BIG register

De medewerkers zijn geregistreerde Psychotherapeuten en GZ-psychologen, ingeschreven in het BIG-register van het ministerie van VWS.

BIG registratienummer 

AGB-code


De heer Drs. J.N.M.J. Dekker

AGB code: 94003636

Praktijk AGB code: 94055252

Psychotherapeut BIG: 59047833716

Gezondheidszorgpsycholoog BIG: 39047833725

 

Mevrouw Drs. E.H.M. Nanne

AGB code: 94003635

Praktijk AGB code: 94055251

Psychotherapeut BIG: 59045344716 

Gezondheidszorgpsycholoog BIG: 39045344725 

Beiden zijn lid van het  NIP en de LVVP