Verzekeraars en omzetplafonds

Gelukkig hanteren niet alle verzekeraars omzetplafonds en terugvorderbeleid.

Bij deze verzekeraars zijn vooralsnog geen restricties zowel voor naturapolissen als voor restitutiepolissen.

Controleer eventueel vooraf of er sprake is van omzetplafonds voordat U in behandeling gaat.

 

Omzetplafonds bij naturapolissen

Zorgverleners dienen bij de zorgverzekeraar na de behandeling (of na een jaar) een declaratie in in de vorm van een DBC.

Deze declaratie wordt door de zorgverzekeraar nauwkeurig getoetst aan een aantal strenge criteria en wordt dan al dan niet goedgekeurd.

Uitsluitend goedgekeurde DBC's worden vergoed. 

Echter, zorgverzekeraars controleren de door hen aangelegde omzetplafonds niet.

Dat doen ze 4 jaar later en als een zorgaanbieder door het plafond is gegaan, dan vorderen ze het teveel terug. Het gaat dus om goedgekeurde DBC's, die achteraf eigenlijk niet goedgekeurd hadden mogen worden. 

Nog altijd worden zorgaanbieders geconfronteerd met de doorleverplicht. De verplichting die zorgverzekeraars in modelcontracten opnemen om na het bereiken van een omzetplafond nieuwe patiënten onbetaald in zorg te blijven nemen, wij vinden dit onredelijk en nemen de volgende tegenmaatregelen:

Wij nemen slechts een beperkt aantal patiënten aan van verzekeraars die een omzetplafond hanteren tenzij er een schriftelijke verklaring door de verzekeraar wordt afgegeven dat de behandeling in zijn geheel wordt vergoed, zelfs bij overschrijding van het omzetplafond.

Naturapolissen hebben flinke beperkingen

De "grote" verzekeraars  hanteren vaak omzetplafonds bij hun naturapolissen. 

Dat houdt in dat wij voor die verzekeraars slechts onder voorwaarden patiënten aannemen.

Restitutiepolissen bij deze verzekeraars hebben deze beperkingen niet.

Even uitleggen

Dit is helaas een wat ingewikkeld verhaal, dus neem even rustig de tijd om het door te lezen.

De meeste mensen hebben een naturapolis, want die lijkt op het eerste gezicht iets goedkoper dan een restitutiepolis en de patiënt hoeft de rekening niet voor te schieten.

In de praktijk blijkt het ongeveer 4 à 5 euro per maand te schelen.

Een psychotherapeut krijgt door de verzekeraar een contract aangeboden en als hij dit ondertekent, dan biedt hij "naturazorg".

Ondertekent de zorgaanbieder het contract niet, dan biedt hij restitutiezorg.

Dat zijn in toenemende mate contracten waarbij de zorgverzekeraars zich inhoudelijk gaan bemoeien met de werkwijze van de zorgaanbieder.

Een voorbeeld van clausules in de contracten tussen zorgaanbieders en verzekeraars zijn de beruchte "omzetplafonds".

Als patiënt met een naturapolis kun je kiezen voor een zorgverlener waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Deze geeft dus minder keuzevrijheid voor de patiënt.

Maar een voordeel is dat de zorgverlener bij een naturapolis zelf de dbc-factuur aan de verzekeraar stuurt en de patiënt het niet hoeft voor te schieten.

Niet-gecontracteerde zorg wordt bij de naturapolis slechts gedeeltelijk vergoed.

Met een 'zuivere' restitutiepolis kun je zelf je arts en andere zorgverleners kiezen zonder dat dit van invloed is op de vergoeding die je ontvangt.

Bij een restitutiepolis is de keuzevrijheid dus niet in het geding, toch kiezen mensen voor naturapolissen omdat ze een paar euro goedkoper zijn en omdat ze de declaraties niet hoeven voor te schieten.

Bij een restitutiepolis krijg je de kosten van zorg vergoed bij alle zorgaanbieders, ongeacht of de zorgaanbieders wel of niet gecontracteerd is.

Bij een restitutiepolis is er vooralsnog geen sprake van omzetplafonds.

MAAR bij de restitutiepolis moet de patiënt eerst zelf betalen en krijgt dan achteraf het geheel van de zorgverzekeraar terug. 

Ook zijn er tegenwoordig mengvormen en dan is er geen sprake van een 'zuivere' restitutiepolis.

Omdat het een zeer snel veranderend veld is, gaan we niet in op mengpolissen.

Voor zorgverleners heeft een restitutiepolis het nadeel dat hun facturen niet altijd betaald worden. 

Het kwam in het verleden nogal eens voor dat een patiënt wachtte met betalen van de declaratie van de zorgverlener tot die de restitutie van de zorgverzekeraar ontving.

Vervolgens stak de patiënt dat bedrag in zijn eigen zak en de zorgverlener kon fluiten naar zijn geld.

Dit heeft bij een aantal praktijken en ziekenhuizen geleid tot het laten vooruitbetalen door de patiënt van (een deel van) de behandeling. 

Een andere, veel toegepaste optie, is de patiënt een contract laten ondertekenen waarin wordt toegestemd dat de factuur rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de zorgverlener wordt uitbetaald.  Dit is een zogenaamde "Akte van cessie".

Er bestaat een grote onduidelijkheid over de tarieven die vergoed worden door verzekeraars. 
In principe zou dat 100% van het NZA tarief zijn maar in de praktijk hanteert iedere zorgverzekeraar zijn eigen tarief, hetgeen de situatie ondoorzichtig maakt. 

Samenvattend:

Er  zijn 2 soorten patiënten en 2 soorten therapeuten.


Patiënten:

  • Naturapolis
  • Restitutiepolis

Therapeuten:

  • Gecontracteerde
  • Niet-gecontracteerde.


Restitutiepolis in combinatie met gecontracteerde geeft geen probleem, maar er zijn risico's voor de therapeut.

Restitutiepolis in combinatie met niet-gecontracteerde geeft geen probleem en is in onze ogen de beste optie.

Naturapolis in combinatie met gecontracteerde heeft in toenemende mate flinke beperkingen voor zowel de patiënt als voor de zorgaanbieder.

Naturapolis in combinatie met niet-gecontracteerde wordt gedeeltelijk vergoed. 

Dit wordt door de zorgverzekeraars ontmoedigd, doordat ze maar een deel vergoeden (60 à 70%). De rest moet de patiënt dus bijbetalen.

Het Europese Hof hecht grote waarde aan de vrije artsen keuze zoals blijkt uit een aantal arresten.