ACTUEEL

Dhr. Dekker gaat vanaf 2018 voor een aantal verzekeraars contractvrij te werken en biedt derhalve restitutiezorg.

Lopende behandelingen uit 2017 gaan nog volgens het oude systeem.

Met de zorgverzekeraars die geen omzetplafond hanteren heeft dhr. Dekker gewoon een contract en biedt voor die verzekeraars naturazorg.

mevrouw Nanne heeft haar contracten behouden en biedt nog wel naturazorg.

 

DETAILS

Jaap Dekker heeft met de meeste verzekeraars WEL een contract.

GEEN contract met:

ACHMEA-groep

 • VGZ AVITAE
 • AVÉRO ACHMEA
 • DE FRIESLAND
 • FBTO
 • IAK
 • INTERPOLIS
 • OZF
 • PRO LIFE
 • ZIEZO
 • ZILVEREN KRUIS

MENZIS groep

 • ANDERZORG
 • HEMA
 • MENZIS
 • PMA

Voor deze verzekeraars levert hij dus restitutiezorg, dat wil zeggen patiënten krijgen na de behandeling een factuur die zij moeten betalen en die zij later van de verzekeraar geheel of gedeeltelijk terugkrijgen.

mevrouw Nanne heeft wel contracten bij deze verzekeraars.

 

Eigen risico

Er is altijd een "eigen risico" dat U zelf moet betalen.

De hoogte van het eigen risico kan per jaar en per verzekering verschillen, maar het ligt al gauw rond de 400,00 euro.

VERGOEDINGEN

afb: NZa

In principe wordt de behandeling volledig vergoed, uiteraard minus het eigen risico.

Vergoedingen door een zorgverzekeraar zijn afhankelijk van:
* Diagnose.
* Behandelmethode.
* Behandelduur.
* Opleidingsniveau behandelaar.
* Eigen bijdrage.
* Eigen risico.
* Omzetplafond van de zorgaanbieder


Op deze website vindt U over deze punten gedetailleerde informatie.
Onderstaande informatie wordt standaard in het intakegesprek door ons mondeling aan de patiënt meegedeeld.De overheid, met name de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaalt jaarlijks hoe de vergoedingsregeling er concreet uitziet.

Ons is gebleken dat de helpdesk van zorgverzekeraars regelmatig het begrip "2e lijns / Gespecialiseerde GGZ/ Psychotherapeut" en "1e lijns / basis GGZ / Psycholoog", "Psychiater" en zelfs "Fysiotherapeut" verwarren en zo onjuiste informatie omtrent vergoeding aan patiënten verstrekken.

Op dit moment wordt de gehele behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar minus het eigen risico, zonder beperkingen op het aantal sessies. De gezondheidszorg is dus NIET ZONDER MEER GRATIS!

Restitutiepolis of Naturapolis

Een Restitutiepolis is een zorgpolis waarbij je eerst zelf de rekening van de zorgaanbieder betaalt, voordat je de factuur terugbetaald krijgt vas je verzekeraar.  Je moet de kosten van de behandeling dus voorschieten.

Je krijgt het geld dus pas later terug van de verzekeraar.

Je hebt wél vrije keuze van behandelaar.

Bij een Naturapolis heeft de zorgverzekeraar contracten met zorgaanbieders (en met lagere prijzen) voor behandelingen.

De DBC wordt direct door de hulpverlener bij de verzekeraar ingediend.

De Naturapolis komt in onze praktijk het meeste voor.

Bij een combinatie van een gecontracteerde therapeut met een naturapolis zijn er flinke beperkingen qua omzetplafond.

Bij een combinatie van een niet-gecontracteerde therapeut en een naturapolis wordt een deel (ongeveer 60 à 70%) vergoed en de rest moet de patiënt betalen.

AFZEGGEN

Wij hanteren de regel dat alle afgesproken sessies in rekening worden gebracht, tenzij dit 48 uur van tevoren is afgezegd.    

Een afspraak is tijd die wordt gereserveerd voor een patiënt en als die niet komt opdagen zonder tijdig af te zeggen (vergeten, geen zin, etc),  mogen wij dit niet bij de zorgverzekeraar declareren, maar we moeten dit aan de patiënt zelf declareren.

Wij hanteren een tarief van 125,00 € per sessie.

OMZETPLAFONDS

Vele zorgverzekeraars hanteren omzetplafonds voor de naturapolis, dat wil zeggen dat wij slechts een beperkt aantal mensen van een bepaalde verzekeraarsgroep kunnen aannemen. 

Zodra wij het gevoel hebben dat wij ons omzetplafond bereiken stellen wij een patiëntenstop voor die verzekeraar in.

Voor de actuele stand van zaken kunt U onze hoofdpagina raadplegen.