Eigen risico

Er is altijd een "eigen risico" dat U zelf moet betalen.

De hoogte van het eigen risico kan per jaar en per verzekering verschillen, maar het ligt al gauw rond de 400,00 euro.

VERGOEDINGEN

afb: NZa

In principe wordt de behandeling volledig vergoed, uiteraard minus het eigen risico.

Vergoedingen door een zorgverzekeraar zijn afhankelijk van:
* Diagnose.
* Behandelmethode.
* Behandelduur.
* Opleidingsniveau behandelaar.
* Eigen bijdrage.
* Eigen risico.
* Omzetplafond van de zorgaanbieder


Op deze website vindt U over deze punten gedetailleerde informatie.
Onderstaande informatie wordt standaard in het intakegesprek door ons mondeling aan de patiënt meegedeeld.De overheid, met name de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaalt jaarlijks hoe de vergoedingsregeling er concreet uitziet.

Ons is gebleken dat de helpdesk van zorgverzekeraars regelmatig het begrip "2e lijns / Gespecialiseerde GGZ/ Psychotherapeut" en "1e lijns / basis GGZ / Psycholoog", "Psychiater" en zelfs "Fysiotherapeut" verwarren en zo onjuiste informatie omtrent vergoeding aan patiënten verstrekken.

Op dit moment wordt de gehele behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar minus het eigen risico, zonder beperkingen op het aantal sessies. De gezondheidszorg is dus NIET ZONDER MEER GRATIS!

Restitutiepolis of Naturapolis

Een Restitutiepolis is een zorgpolis waarbij je eerst zelf de rekening van de zorgaanbieder betaalt, voordat je de factuur indient bij je verzekeraar.

Je krijgt het geld dus pas later terug van de verzekeraar.

Je hebt wél vrije keuze van behandelaar.

Meestal betaalt de verzekeraar slechts een deel van de kosten en moet de patiënt de rest zelf betalen.

 

Bij een Naturapolis heeft de zorgverzekeraar contracten met zorgaanbieders (en met lagere prijzen) voor behandelingen.

De DBC wordt direct bij de verzekeraar ingediend.

De Naturapolis komt in onze praktijk het meeste voor.

 

AFZEGGEN

Wij hanteren de regel dat alle afgesproken sessies in rekening worden gebracht, tenzij dit 48 uur van tevoren is afgezegd.    

Een afspraak is tijd die wordt gereserveerd voor een patiënt en als die niet komt opdagen zonder tijdig af te zeggen (vergeten, geen zin, etc),  mogen wij dit niet bij de zorgverzekeraar declareren, maar we moeten dit aan de patiënt zelf declareren.

Wij hanteren een tarief van 125,00 € per sessie.

Omzetplafonds

Vele zorgverzekeraars hanteren omzetplafonds voor de naturapolis, dat wil zeggen dat wij slechts een beperkt aantal mensen van een bepaalde verzekeraarsgroep kunnen aannemen. 

Zodra wij ons omzetplafond bereiken stellen wij een patiëntenstop voor die verzekeraar in.

Voor de actuele stand van zaken kunt U onze hoofdpagina raadplegen.