ACTUEEL

Mevrouw Nanne heeft voor 2018 contracten afgesloten met alle zorverzekeraars.

Helaas kan mevrouw Nanne voor het jaar 2018 geen nieuwe cliënten meer aannemen van Zilverenkruis/Achmea wegens het bereiken van haar omzetplafond. 

Dhr. Dekker heeft voor 2018 ook contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Behalve met VGZ

Lopende behandelingen uit 2017 gaan nog volgens het oude systeem.

 

 

DETAILS

Jaap Dekker heeft met de meeste verzekeraars WEL een contract.

GEEN contract met:

ACHMEA-groep

 • VGZ AVITAE
 • AVÉRO ACHMEA
 • DE FRIESLAND
 • FBTO
 • IAK
 • INTERPOLIS
 • OZF
 • PRO LIFE
 • ZIEZO
 • ZILVEREN KRUIS

MENZIS groep

 • ANDERZORG
 • HEMA
 • MENZIS
 • PMA

Voor deze verzekeraars levert hij dus restitutiezorg, dat wil zeggen patiënten krijgen na de behandeling een factuur die zij moeten betalen en die zij later van de verzekeraar geheel of gedeeltelijk terugkrijgen.

 

Eigen risico

Er is altijd een "eigen risico" die is vastgesteld door uw zorgverzekeraar in samenwerking met U. Informeer hiernaar bij uw eigen verzekeraar. 

VERGOEDINGEN

afb: NZa

In principe wordt de behandeling volledig vergoed, uiteraard minus het eigen risico.

Vergoedingen door een zorgverzekeraar zijn afhankelijk van:
* Diagnose.
* Behandelmethode.
* Behandelduur.
* Opleidingsniveau behandelaar.
* Eigen bijdrage.
* Eigen risico.
* Omzetplafond van de zorgaanbieder


Op deze website vindt U over deze punten gedetailleerde informatie.
Onderstaande informatie wordt standaard in het intakegesprek door ons mondeling aan de patiënt meegedeeld.De overheid, met name de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaalt jaarlijks hoe de vergoedingsregeling er concreet uitziet.

Op dit moment wordt de gehele behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar minus het eigen risico en eventuele eigen bijdrage, zonder beperkingen op het aantal sessies. 

Restitutiepolis of Naturapolis

Een Restitutiepolis is een zorgpolis waarbij je eerst zelf de rekening van de zorgaanbieder betaalt, voordat je de factuur terugbetaald krijgt van je verzekeraar.  Je moet de kosten van de behandeling dus voorschieten.

Je hebt wél vrije keuze van behandelaar. 

Bij een Naturapolis heeft de zorgverzekeraar contracten met zorgaanbieders.

De DBC wordt direct door de hulpverlener bij de verzekeraar ingediend.

De Naturapolis komt in onze praktijk het meeste voor.

 

AFZEGGEN

Wij hanteren de regel dat alle afgesproken sessies in rekening worden gebracht, tenzij dit 48 uur van tevoren is afgezegd.   


Een afspraak is tijd die wordt gereserveerd voor een patiënt en als die niet komt opdagen zonder tijdig af te zeggen (vergeten, geen zin, etc),  mogen wij dit niet bij de zorgverzekeraar declareren, maar we moeten dit aan de patiënt zelf declareren.

Wij hanteren een tarief van 125,00 € per sessie.

OMZETPLAFONDS

Vele zorgverzekeraars hanteren omzetplafonds, dat wil zeggen dat wij slechts een beperkt aantal mensen van een bepaalde verzekeraarsgroep kunnen aannemen. 

Voor de actuele stand van zaken kunt U onze hoofdpagina raadplegen.