Praktijk voor Psychotherapie en Communicatietraining Nieuw Sloten

Laan van Vlaanderen 124

1066 KS Amsterdam
Tel: 020-6196437
Fax: 020-6698980

e-mail: praktijk@psychotherapienieuwsloten.nl

Wij hebben meegedaan aan het visitatietraject.

 

 

Deze website werkt prima zonder cookies.
U kunt rustig alles lezen zonder dat Uw gegevens worden opgeslagen.

Regels die onderstreept zijn bevatten een link die U met de linker muis kunt aanklikken, U wordt dan doorgelinkt naar verdere informatie.

Deze website beoogt een no-nonsense uitstraling met sobere layout en is gericht op complete en adekwate informatieverstrekking.

Ontwerp: Paula van Boxtel

ACTUEEL: INVOERING OMZETPLAFONDS leiden tot tijdelijke patiëntenstop voor dit jaar.

Bij onderstaande zorgverzekeraars hebben wij ons plafond voor 2017 bereikt en zijn gedwongen een patiëntenstop in te voeren. 

Wij zijn niet gelukkig met die regeling, want volgens ons is de vrije keuze van zorgverlener hier in het geding.

De samenleving gaat weer 20 jaar terug in de tijd: vóór de invoering van de DBC's, waren er ellenlange wachtlijsten in de GGZ.  
Toenmalige minister Els Borst werd uiteindelijk flink onder druk gezet door de media om die wachtlijsten de wereld uit te helpen en dat heeft nog bijna 5 jaar geduurd.

Die verguisde wachtlijsten van toen zijn nu weer volop aan het ontstaan.

 VGZ-groep

NaamRolUZOVI code
Aevitae (VGZ) Gevolmachtigd agent (Coöperatie VGZ) 3330 of 8956
Besured Label van Caresco 8965
Bewuzt Label van VGZ 8955
Caresco Gevolmachtigd agent (Coöperatie VGZ), maar biedt zelf geen zorgverzekeringen aan 8965
De Goudse Gevolmachtigd agent (Coöperatie VGZ) in samenwerking met Aevitae 3300
IZA Verzekeraar 0699
IZZ Zorgverzekeraar Verzekeraar 9015
Nedasco Label van Caresco en gevolmachtigd agent (VGZ) 8965
Promovendum Label van Caresco 8965
National Acedemic Label van Caresco 8965
Univé Verzekeraar 0101
ZEKUR Label van Univé 0101
VGZ Verzekeraar en hoofdconcern 8955
UMC Verzekeraar 0763
United Consumers / VGZ Label/collectief van VGZ 7095

 

MENZIS-groep

NaamRolUZOVI code
Anderzorg Verzekeraar 3333
Hema Label van Menzis 3332
Menzis Verzekeraar en hoofdconcern 3332
PMA Label/collectief van Menzis 3332

 

CZ - DELTA LLOYD - OHRA -groep                       UZOVI code: 9664

 

Achmea/Zilverenkruis-groep 

Zilveren Kruis verzorgt de declaraties voor de volgende labels: UZOVI
Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V​ 3311
Ziezo 3311
​Interpolis Zorgverzekeringen N.V. ​3313
​Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. ​3329
​Agis Zorgverzekering en Take Care Now ​3311
​Agis Zorgverzekering en Take Care Now 
(t/m 31-12-2014)
​3337
​Pro Life ​3311

 

Onze reactie

patiëntenstop

Het is ons (en andere praktijken) al een paar keer overkomen dat wij ons plafond ongemerkt hadden overschreden en dat wij gedeclareerde facturen moesten terugbetalen.

Dus moesten wij gratis werken. Wij vinden dat deze gang van zaken niet thuishoort in een moderne Westerse zorgstaat.

Door de ontwikkelingen op het gebied van omzetplafonds. zijn wij serieus aan het onderzoeken om contractvrij te gaan werken.

In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet is bepaald dat een verzekerde met een naturapolis ook recht heeft op vergoeding als hij kiest voor een behandeling door een niet-gecontracteerde zorgverlener.

Die vergoeding moet zodanig zijn dat er geen sprake is van een ‘hinderpaal’, dat wil zeggen een belemmering om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan.

De wet zelf geeft niet aan wat die vergoeding moet zijn, maar uit jurisprudentie blijkt dat deze vergoeding minimaal 75% van het marktconforme tarief van de betreffende verzekeraar moet zijn.  De patiënt zou dus 25% uit eiegen zak moeten bijleggen.

 

Contractvrij werken?

Voordelen van contractvrij werken

• Geen omzetplafonds
Bij contractering hebben we te maken met (te krappe) omzetplafonds. Als je zonder contracten werkt, heb je die beperking niet.
Een belangrijk gevolg hiervan is de vrijheid in het aantal cliënten dat u in behandeling neemt. De cliënt wordt daardoor niet belemmerd in zijn/haar keuze voor een behandelaar.

• Minder onzekerheid:
Een contract met een zorgverzekeraar kan onzekerheid creëren voor de zorgverlener. Bijvoorbeeld als het contract de zorgverzekeraar de mogelijkheid geeft om het budget tijdens het jaar eenzijdig naar beneden bij te stellen, soms met wel 40%, zoals VGZ in 2015 deed bij veel zorgverleners.
Of de terugvordering van Menzis over 2014 in verband met overschrijding van het normatieve uurtarief.

• Minder regels, verplichtingen en beperkingen
Daarnaast zijn er vaak extra regels, verplichtingen en beperkingen die via de contracten worden opgelegd, zoals diagnoses die al dan niet behandeld mogen worden, een minimumpercentage aan e-health dat 3 behaald moet worden, een maximum aan diagnostiek, een minimumaantal uren patiëntgebonden tijd, een maximum aan hulppersoneel, een minimale eis wat betreft substitutie (behandelen in gb-ggz in plaats van g-ggz), een gedwongen ‘productmix’ in de gb-ggz (bijvoorbeeld minimaal 40% product kort), de verplichting van een website, et cetera.
Aan deze eisen, die de kwaliteit van ons werk en autonomie kunnen aantasten, hoeven we niet te voldoen als we geen contracten sluiten.

• Contractvrij werken als statement |
De zorg in Nederland is geregeld volgens het uitgangspunt van (gereguleerde) marktwerking. Dat betekent dat we de keuze voor contractvrij werken ook kunnen zien als een statement dat we het niet eens zijn met de huidige inrichting van de zorg. Bijvoorbeeld omdat we de machtspositie van de zorgverzekeraars te groot vinden.

• Administratie
Zonder contracten hebben we minder administratie, omdat:
1) je de contracten niet hoeft te lezen en begrijpen
2) je geen eisen van verzekeraars in de gaten hoeft te houden.

bron: Bas van der Schot

Verder lezen over dit onderwerp